ලක්දිව සම්බුද්ධ ශාසනය ස්ථාපිත වීම පිළිබක්‍ කතා පුවත කවුරුත් දනිති. ක‍්‍රි. පූ. තුන්වන සියවසේ දඹදිව අශෝක මහාධිරාජයාණන් හා ලක්දිව දේවානම් පියතිස්ස රජු අතර අන්‍යෝන්‍ය මිත‍්‍රත්වයත් දේශපාලන සම්බන්ධතාවත් නිසා මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ ස්වකීය පුත‍්‍ර රත්නය වශයෙන් අශෝක රජතුමා විසින් ම ලක්දිව රජුට ධර්මය ඉගැන්වීම හා රටේ ධර්මය ප‍්‍රචාරය කිරීම සඳහා එවන ලදී. උන් වහන්සේ මෙරටට වැඩි පළමු වැනි ධර්ම දූතයාණන් වහන්සේ වු සේක. මෙම ප‍්‍රකාශය ඇතැම් විට අද මතභේදය ට තුඩු දිය හැකිය. මක්නිසාද යත් සාම්ප‍්‍රදායික ඉතිහාසය අද නොපිළිගන්නා හෙයිනි.

Though there is no mention either in the chronicle or in any other historical or literary source of any repairs being carried out by Kirti Sri Rajainha at the Dalada Maligawa or The Temple of the Sacred Tooth Relic in Kandy during his reign between 1749-1780, we are fortunate to come across a valuable Ola leaf with two Slokas or stanzas in the British Library in London to confirm this incident.  It says in brief that the king did attend to a renovation or rebuilding of the Temple of the Scared Tooth Relic in Kandy.  The reasons for the repair are not given, but it I apparent that the temple may have been destroyed by the Dutch invasion of Kandy during their struggle in the Kandyan kingdom in 1765:  This was not the first time that the temple in Kandy was destroyed by enemies, but it had happened earlier too during the colonial rules specially under the Portuguese.  We will come to the Dutch involvement later.  We will now deal with the document mentioned above. According to this valuable document, the temple was declared open once again after the repairs were completed by Kirti Sri Rajasinha during the month of Vesak in the year 1776 AD.  This brief note on the event is based on an Ola document now found among the collection of Sinhala manuscripts in the British-Library in London and documented under serial number L.F. 52a 1-5. of or 6606 (3,5) and catalogued under vol4 of pg.67 of the Hugh Nevil Collection of Sinhala Manuscripts in the British Library complied by K.D. Somadasa for the PTS and published in 1990.

Speaking of arts and crafts during the Knadyan period which is considered the time between 1593-1815 with Kandy as the Capital of the Kandyan Kingdom, we notice several aspects of art and crafts.  From Architectural point of view Buddhist temples and deistic shrines built during this periodoccupiesa prominal place. They include monuments such as Len Vihara, Tampita Vihara and Ambalamas.

Memorial Foundation

songs banner-011

getsinhala