අඩ සඳ පහණේ රූසිරි වරුණේ - මහාචාර්ය අනුරාධ සෙනෙවිරත්න

අඩ සඳ පහණේ රූසිරි වරුණේ - මහාචාර්ය අනුරාධ සෙනෙවිරත්න

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සම්මාන මහාචාර්ය අනුරාධ සෙනෙවිරත්න මහතා සම්පාදනය කළ මෙම ශාස්‌ත්‍රීය රචනාව මුලින් මුද්‍රණය කිරීමට භාර දී ඇති අතර තවමත් එය පළ නොවූ කෘතියකි. එතුමන්ගේ අභාවයෙන් වසර හතරකට පසු මෙම ලිපිය පළ වන අතර එහි පාදක සටහන් ඇතුළු සියලු තොරතුරු http://www.anuradhaseneviratna.com වෙබ් අඩවියෙන් කියෑවිය හැකිය. අත් පිටපතක්‌ වශයෙන් තිබුණ මෙම ලේඛනය එතුමාගේ දෙටු පුත් උදයන පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්ය සාලිය කුලරත්න මහතාගේ ද සහය ඇතිව 'දිවයින බදාදා අතිරේකය'ට යොමුකළ බව කෘතවේදීව දක්‌වමු. මහාචාර්ය සෙනෙවිරත්න මහතා ලියා තිබුණ පෙර වදන මෙසේය.

Image